שאולי בדישי

שחקן וקומיקאי

צחוק מהעבודה- רשת 

קומדי בר- ביפ 

מחוץ לחוק- ביפ

חדשות